OPĆA INTERNISTIČKA AMBULANTA

Damir Varga, dr.med., spec.internist, subspecijalist kardiolog

Mr.sc.Ivan Bogadi, dr.med., spec.internist, subspecijalist nefrolog

Usluge:

  • Opći internistički pregled s EKG
  • EKG
  • EKG s očitanjem
  • Spirometrija
  • Internistički pregled s uzv abdomena