Djelatnosti

KARDIOLOŠKA AMBULANTA

Damir Varga, dr.med., spec.internist, subspecijalist kardiolog


OPĆA INTERNISTIČKA AMBULANTA

Damir Varga, dr.med., spec.internist, subspecijalist kardiolog

Mr.sc.Ivan Bogadi, dr.med., spec.internist, subspecijalist nefrolog


NEFROLOŠKA AMBULANTA

Mr.sc.Ivan Bogadi, dr.med.,spec.internist, subspecijalist nefrolog


ULTRAZVUČNA I COLOR DOPPLER DIJAGNOSTIKA

Tomislav Sironić,dr.med., spec radiolog, subspecijalist ultrazvuka


PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA I PSIHOTERAPIJA

Mario Mikulan, dr.med., psihijatar, psihoterapeut


PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLEDI


LABORATORIJSKI NALAZI

Suradna ustanova Poliklinika Synlab Zagreb


OSTALE USLUGE – ORTOPEDIJA

Siniša Fučkar, dr.med., specijalist ortopedije i traumatologije

Naručiti se možete bez liste čekanja na broj telefona 042 303 979 ili 091 4370 372,
ili putem e-mail adrese: info@poliklinika-ziva.hr.